Att kor och får rapar metangas gör att de har en stor klimatpåverkan. Men kom ihåg att alla djur som går ute och betar bidrar till den miljö vi har omkring oss också. Ingen annanstans i världen finns betesmark som den svenska när det gäller biologisk mångfald. Den kan t.o.m. konkurrera med regnskog som en av de mest artrika.

Välj kött med så låg klimatpåverkan som möjligt. Välj svenskt!

Analyser av jordbrukets klimatpåverkan i EU visar att svensk produktion av nötkött ligger bra till ur ett klimatperspektiv. Ett kilo svenskt nötkött ger, enligt en holländsk studie från 2011, upphov till omkring 30 procent mindre utsläpp av klimatgaser jämfört med genomsnittet i EU.

Vi dricker mycket mjölk i Sverige därför finns här många mjölkkor. Det gör att vi kan producera ett både gott och klimatsmart nötkött. Kött från mjölkkor och deras kalvar ger 35-50 procent lägre utsläpp av klimatgaser jämfört med specialiserad nötköttsproduktion. Orsaken är att mjölkkorna producerar både kött och mjölk och att deras klimatpåverkan fördelas lika mellan mjölken och köttet.

Dessutom är vi bra på förebyggande smittskydd och en god djuromsorg. Det bidrar också till lägre utsläpp av växthusgaser eftersom friska djur växer snabbare.

Det sägs att det går åt 15-16000 liter vatten för att producera ett kilo nötkött, men stämmer det verkligen?

Regn är inte vattenförbrukning utan en gåva att ta vara på

För lite regn kan kräva bevattning av grödor och trädgårdar men åkrar med gräs i Sverige bevattnas väldigt sällan. Kor har förmågan att ta vara på gräset och göra kött och mjölk av det. Men de behöver dricka vatten till maten precis som vi människor.

Grunden till kons foder är gräs och klöver. Regn är en förutsättning för att gräset och klövern ska växa. Om korna äter gräset eller inte spelar ingen roll för vattnet. Det avdunstar från mark, växter och djur till luften och blir regn igen.

Slutsatsen är att det stämmer att på det vis man räknar vattenfotavtrycket så används 15-16 000 liter vatten för att producera ett kilo kött. Det är en del av kretsloppet och vattnet 

Välj svenskt kött för klimatets skull

Allt det här är du med och stödjer när du väljer svenskt kött istället för importerat. Det är något som vi tycker att man kan vara stolt över.