Ny förpackning ger mörare kött och mindre matsvinn

ICA byter sina förpackningar på stora delar av köttsortimentet för att ge produkterna längre hållbarhet och bidra till minskat matsvinn. Den nya vakuumförpackningen kommer även ge köttet bättre smak eftersom det fortsätter att möras i förpackningen.

Den nya förpackningen ger köttet ungefär dubbelt så lång hållbarhet jämfört med en traditionell förpackning. Förpackningen har dessutom mindre luft i varje förpackning vilket gör att transporterna kan optimeras ytterligare.

Kött är det livsmedel som generellt sett har störst klimatpåverkan och därför är det mycket positivt att de nya förpackningarna nästan fördubblar hållbarheten. Inte minst eftersom det kan bidra till minskat matsvinn och ett godare kött. Köttet i de nya förpackningarna smakar som bäst när det närmar sig bäst föredatum.

Mellan 7 och 13 procent av hushållens onödiga matavfall består av kött enligt Naturvårdsverket. Även om till exempel frukt och grönsaker står för en större andel av det onödiga matavfallet så har nöt- och lammköttet en betydligt större klimatpåverkan. Genom att minska svinnet av kött kan vi minska klimatpåverkan.

Läs mer om ICA:s satsning.

Läs mer om olika typer av förpackningar och hur de påverkar köttet.

Nyheter Blogg Press Filmrum Kalender Kötthack Köttpodden