Verksamhet

Svenskt kött ägs av Svenska Köttföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges Grisföretagare och Svenska Fåravelsförbundet.

Styrelseordförande är Torbjörn Lithell, inköpsdirektör HKScan och vd är Elisabet Qvarford, Svenskt kött.

Styrelse

  • Torbjörn Lithell, HKScan
  • Jonas Tunestål, KLS Ugglarps
  • Hans Agné, Svenska Köttföretagen
  • Anders Holmestig, LRF
  • Ingemar Olsson, Sveriges Grisföretagare
  • Anders Fredriksson, Sveriges Nötköttsproducenter
  • Magnus Jönsson, Svenska Fåravelsförbundet

Ägarstruktur

Bakgrund

Svenskt kött i Sverige AB bildades i mars 2010. Uppdraget är att ge kunskap och inspiration om kött och svenska mervärden så att konsumenten redan innan besöket i butik eller på restaurang gjort valet att välja svenskt kött. Svenskt kött representerar djurslagen nöt, gris och lamm.

Tidigare skedde informationen om svenskt kötts mervärden genom Svensk Köttinformation AB, som grundades 1983.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!