Etiketter

NY TEXT SKA IN!! Samt ny bild med förklaring av nötetikett!

Datum: sista förbrukning, bäst före

Ursprung, frivillig och nöt (märkning med ”född i”, ”uppvuxen i”, "slaktad i" och "styckat i".)

Ingredienser: helt kött och processat kött

Tillverkningsland

Kött och andra animaliska livsmedel innehåller näringsämnen som är nyttiga för oss människor men som också lockar bakterier. För att bakterierna inte ska växa till är det viktigt att kött och köttfärs alltid förvaras kallt. Köttfärs är en extra känslig råvara. Helt kött har några få större ytor där bakterierna kan få fäste men i köttfärs är det många fler. Köttfärs består ju av många mycket små köttbitar.

Förvaring i kyl:

Sista förbrukningsdag

Köttfärs och råkorv märks med sista förbrukningsdag. Den säger vilken dag som färsen eller korven senast ska ätas. Den dagen är det fortfarande färskt om det har förvarats i obruten kylkedja i obruten förpackning.

Bäst-före-dag

Med bäst-före-dag menas att varan ska hålla ytterligare en tid om den förvaras på rätt sätt och i obruten förpackning.

Färskt kött som inte är datummärkt håller i några dagar i kylen. Förvara det i den kallaste delen av kylskåpet.

-----------

Ursprungsmärkning (fr Livsmedelsverket,  https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-inne...

För nötkött finns speciella regler med krav på märkning med ursprung. Om varan är märkt med "Ursprung Sverige" betyder det att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige. Om importerat kött mals till köttfärs i en butik i Sverige får den alltså inte heta "svensk köttfärs " eller vara märkt med svensk flagga. Mer information finns i Livsmedelsverkets vägledning om ursprungsmärkning av nötkött.

Mer om: Kött från Sverige, Ekologiskt, Naturbeteskött

Olika symboler, läs här:  http://www.aretrunt.se/vad-betyder-symbolerna-pa-f...

---------------------

Från  http://branschinfo-kott.se/notkottsproduktion/slak...

Från öronmärke till etikett på köttet

I primärproduktionen ska kreaturen öronmärkas med ett individuellt nummer. Öronmärken säkrar full spårbarhet i hela kedjan från jord till bord.

I Danmark är det krav på att nötkreatur alltid ska vara märkta med ett godkänt gult öronmärke i höger öra och ett godkänt elektroniskt öronmärke i det vänstra örat. Öronmärket ska vara godkänt av Fødevarestyrelsen och ska innehålla CHR-nummer för det bestånd i vilket öronmärkningen skedde samt kreaturets unika nummer.

Öronmärkningen ska ske senast 20 dagar efter födseln och innan djuret flyttas från ursprungs­beståndet.

Ett CKR-nummer identifierar det enskilda djuret och är därmed djurets "personnummer". CKR-numret består av CHR-numret plus det enskilda djurets unika nummer i beståndet.

Vid ankomst till slakteriet matas djurets öronmärkesnummer in i CHR, varvid man får information om huruvida djuret får slaktas, om det ska testas, och var det i så fall ska testas för. Vid slakt tilldelas djuret ett slaktnummer som kopplas till öronmärkesnumret, och därför kan slakt­kroppen under hela processen enkelt identifieras och kopplas till djuret.

I slutet av slaktprocessen påförs biljetter på slaktkroppen som kan ses som köttets etikett. Slaktbiljetterna har information om slaktnummer, slaktdatum, djurets öronmärkesnummer och slaktkroppens EUROP-klassificering. Denna information är grunden till köttets slutliga märkning.

På produktens slutliga märkning finns information om köttets ursprung genom märkning med ”född i”, ”uppvuxen i”, "slaktad i" och "styckat i".

---------------------

Mer från SLV:  https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel-...

-----------

Ovalen: Ovalen Identifieringsmärket Ovalen ska finnas på produkter innehållande kött, mjölk, fisk och ägg. Ovalen visar att produkten har producerats vid en anläggning som är godkänd och kontrollerad av Livsmedelsverket. Ovalen fungerar också för att spåra varans ursprung, numret visar var produkten har bearbetats och förpackats. ( http://www.kfstockholm.se/globalassets/konsument/g...

Gör provet