Miljö och klimat

Svenska djur bidrar till en hållbar utveckling

Svensk natur har idealiska förutsättningar för betande djur.

Läs mer

Vad görs för klimatet i den svenska köttproduktionen?

Genom fler riktade åtgärder och utifrån rådande kunskap beräknas det svenska jordbrukets klimatutsläpp kunna minska med ca 20% inom de närmsta 10-15 åren.

Läs mer

Klimatet

Den totala animalieproduktionen i världen svarar enligt en rapport från FAO (2006) för 18% av världens totala växthusgasutsläpp.

Läs mer

Biologisk mångfald och ett levande landskap

I Sverige är det just de betande djuren som ser till att vi har våra hagmarker och därmed våra vackra öppna landskap. Utan betande djur kan vi inte upprätthålla en rik biologisk mångfald.

Läs mer

Vatten och växtnäringsläckage

Djuren och foderodlingen behöver vatten, men kan också påverka vattenmiljön.

Läs mer

Nötkött och klimat

Under de senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!