Biologisk mångfald och ett levande landskap

I Sverige är det just de betande djuren som ser till att vi har våra hagmarker och därmed våra vackra öppna landskap. Utan betande djur kan vi inte upprätthålla en rik biologisk mångfald.

I betesmarkerna finns många växter som gynnar ett rikt insekts- och djurliv. Många av dessa växter och djur är hotade och kan bara bevaras genom att markerna betas. Våra betesmarker innehåller förutom höga naturvärden även höga kultur- och skönhetsvärden och ger förutsättningar för attraktiva landskap att bo och vistas i.

I Sverige är ca 85% av alla nötkreatur och alla får på bete under sommaren.

Utan betesdjur förslummas landskapet och förmörkas av skog. I Sverige är ca 85% av alla nötkreatur och alla får på bete under sommaren. De nötkreatur som vistas inne är unga mjölkraskalvar och en hel del tjurar som är svårare att klara ute på ett tillfredsställande sätt.

Här är en fördjupande film om biologisk mångfald som Jordbruksverket tagit fram som en del i sitt skolmaterial MatRätt.

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!