Andel svenskproducerat kött av förbrukningen

Här visas hur stor andel av det kött som förbrukas i Sverige som är producerat i Sverige. Det kallas också för självförsörjningsgrad.

Den svenska självförsörjningsgraden, beräknad som andelen svenskt kött av den totala förbrukningen, har utvecklats positivt för griskött under de senaste två åren rapporterar Jordbruksverket.

Under 2014 minskade importen av både gris- och nötkött för första gången på länge. För grisköttet fortsatte den utvecklingen under 2015 medan importen tog ny fart för nötköttet. Det svenska lammköttet förlorade dock marknadsandelar.

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött