Andel svenskproducerat kött av förbrukningen

Här visas hur stor andel av det kött som förbrukas i Sverige som är producerat i Sverige. Det kallas också för självförsörjningsgrad.

Den svenska självförsörjningsgraden, beräknad som andelen svenskt kött av den totala förbrukningen, har utvecklats positivt för griskött under de senaste två åren rapporterar Jordbruksverket.

Under 2015 minskade importen av griskött och den trenden fortsätter även 2016. Importen av nötkött ökade samtidigt som produktionen minskade. Den svenska produktionen av lammkött stod så gott som still med en ytterst liten ökning medan importen ökade rejält som en följd av den ökade förbrukningen av lammkött.

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött