Köttmarknadsutveckling för gris, nöt och lammkött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för nöt-, gris-, får- och lammkött fram till och med 2015.

Förbrukningen av grisköttet minskar medan nötköttet är oförändrat i de preliminära siffrorna för 2015. Nöt och gris tar tillbaka marknadsandelar från det importerade köttet.

Svenskt kött tar marknadsandelar

Under 2014 minskade importen av både gris- och nötkött för första gången på länge. För grisköttet fortsatte den utvecklingen under 2015 medan importen tog ny fart för nötköttet. Det svenska lammköttet förlorade dock marknadsandelar.

Förbrukning – inte konsumtion

I Jordbruksverkets preliminära beräkningar för hur den svenska marknaden för kött utvecklades 2015 använder man sig av begreppet ”förbrukning” för att skildra efterfrågan på kött. Förbrukningen av kött är inte detsamma som konsumtionen av kött. Förbrukningen avser åtgången i slaktad vikt, detta innebär att slaktkroppen är urtagen men att bland annat ben, senor och putsfett ingår i förbrukningssiffran.

Läs mer...

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött