Köttmarknadsutveckling för gris, nöt och lammkött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för nöt-, gris-, får- och lammkött fram till och med 2016.

Förbrukningen av grisköttet fortsatte att minska medan nötköttet ökade en aning. Procentuellt sett ökade förbrukningen av lammkött mest 2016.

Svenskt kött tar marknadsandelar

Under 2015 minskade importen av griskött och den trenden fortsätter även 2016. Importen av nötkött ökade samtidigt som produktionen minskade. Den svenska produktionen av lammkött stod så gott som still med en ytterst liten ökning medan importen ökade rejält som en följd av den ökade förbrukningen av lammkött.

Förbrukning – inte konsumtion

I Jordbruksverkets preliminära beräkningar för hur den svenska marknaden för kött utvecklades 2015 använder man sig av begreppet ”förbrukning” för att skildra efterfrågan på kött. Förbrukningen av kött är inte detsamma som konsumtionen av kött. Förbrukningen avser åtgången i slaktad vikt, detta innebär att slaktkroppen är urtagen men att bland annat ben, senor och putsfett ingår i förbrukningssiffran.

Läs mer...

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött