Köttmarknadsutveckling för griskött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för griskött fram till och med 2016.

Aktuell statistik från Jordbruksverket visar Sveriges produktion av kött, vår import och export. Den inhemska produktionen tillsammans med importen minus exporten utgör förbrukningen.

Statistiken beskriver förbrukning av kött, alltså allt kött som finns tillgängligt för konsumtion i Sverige. Den inhemska produktionen tillsammans med det importerade köttet. Dessa siffror inkluderar ben, fett, huvud med mera. 

Jordbruksverkets statistik över förbrukningen av kött görs varje år och bearbetas av SCB, för att få fram det som är intressant just vad gäller gris, nöt och lammkött. Denna statistik är viktig för att se förändringar över tid och för att kunna jämföra köttkonsumtion i EU-länderna med samma utgångspunkt, nämligen slaktvikten.

Griskött – största svenska marknadsandelen

Förbrukningen av griskött minskade med 0,7 procent eller 2 500 ton till 332 100 ton. Samtidigt sjönk den svenska produktionen av griskött med 0,3 procent till 232 800 ton och importen minskade 2,2 procent. 

Trenden från 2015 med en minskande import av griskött håller i sig även under 2016, även om den mattas av under det sista kvartalet. Med en självförsörjningsgrad på 70,1 procent är grisköttet det köttslag som har störst svensk marknadsandel.

Läs mer...

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött