Köttmarknadsutveckling för lammkött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för får- och lammkött fram till och med 2016.

Förbrukningen av lammkött fortsatte att öka under 2016. Den totala svenska förbrukningen av kött per person var i princip oförändrad jämfört med 2015.

Förbrukning av lammkött

Aktuell statistik från Jordbruksverket visar Sveriges produktion av kött, vår import och export. Den inhemska produktionen tillsammans med importen utgör förbrukningen.

Statistiken beskriver förbrukning av kött, alltså allt kött som finns tillgängligt för konsumtion i Sverige. Den inhemska produktionen tillsammans med det importerade köttet. Dessa siffror inkluderar ben, fett, huvud med mera. 

Jordbruksverkets statistik över förbrukningen av kött görs varje år och bearbetas av SCB, för att få fram det som är intressant just vad gäller gris, nöt och lammkött. Denna statistik är viktig för att se förändringar över tid och för att kunna jämföra köttkonsumtion i EU-länderna med samma utgångspunkt, nämligen slaktvikten.

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött