Köttmarknadsutveckling för nötkött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för nötkött fram till och med 2016.

Aktuell statistik från Jordbruksverket visar Sveriges produktion av kött, vår import och export. Den inhemska produktionen tillsammans med importen utgör förbrukningen.

Statistiken beskriver förbrukning av kött, alltså allt kött som finns tillgängligt för konsumtion i Sverige. Den inhemska produktionen tillsammans med det importerade köttet. Dessa siffror inkluderar ben, fett, huvud med mera. 

Jordbruksverkets statistik över förbrukningen av kött görs varje år och bearbetas av SCB, för att få fram det som är intressant just vad gäller gris, nöt och lammkött. Denna statistik är viktig för att se förändringar över tid och för att kunna jämföra köttkonsumtion i EU-länderna med samma utgångspunkt, nämligen slaktvikten.

Nötkött – varannan burgare är importerad

Under 2016 minskade den svenska produktionen av nötkött med 1 800 ton till 131 300 ton. Dessa siffror är aningen missvisande för det som ligger bakom siffrorna är att många producenter skickat färre djur till slakt och behållit fler till avel för att i längden öka sin produktion som svar på den ökade efterfrågan på svenskt nötkött. Importen av nötkött ökade med 2 300 ton vilket är en lägre ökning än föregående år. 

Exporten av nötkött ökade med 2 300 ton till 18 750 ton från 2015 till 2016.

Förbrukningen av nötkött står nästan stilla. 2016 års förbrukning blev 254 200 ton. En ökning på 0,1 procent jämfört med föregående år.

Den svenskproducerade andelen av nötköttet landar på 51,6 procent, 1,5 procentenheter lägre än 2015.

Läs mer...

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött