Köttmarknadsutveckling för nötkött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för nötkött fram till och med 2015.

Aktuell statistik från Jordbruksverket visar Sveriges produktion av kött, vår import och export. Den inhemska produktionen tillsammans med importen utgör förbrukningen.

Statistiken beskriver förbrukning av kött, alltså allt kött som finns tillgängligt för konsumtion i Sverige. Den inhemska produktionen tillsammans med det importerade köttet. Dessa siffror inkluderar ben, fett, huvud med mera. 

Jordbruksverkets statistik över förbrukningen av kött görs varje år och bearbetas av SCB, för att få fram det som är intressant just vad gäller gris, nöt och lammkött. Denna statistik är viktig för att se förändringar över tid och för att kunna jämföra köttkonsumtion i EU-länderna med samma utgångspunkt, nämligen slaktvikten.

Nötkött – varannan burgare är importerad

Under 2015 ökade den svenska produktionen av nötkött med 1 500 ton till 133 100 ton. Samtidigt steg importen av nötkött med mer än dubbelt så mycket, 3 800 ton, till 139 400 ton. Det innebär att nötköttsimporten slår nytt rekord och överträffar både 2014 och den tidigare rekordnoteringen från 2013.

Samtidigt som importen ökade steg också exporten av nötkött med 2 600 ton till 18 500 ton.

Förbrukningen av nötkött fortsätter att öka. 2015 års förbrukning blev 254 000 ton. En ökning på 1,1 procent jämfört med föregående år.

Den svenskproducerade andelen av nötköttet landar på 52,4 procent, 0,1 procentandelar högre än 2014.

Läs mer...

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött