1. Låg klimatpåverkan

Sverige har väldens duktigaste bönder när det kommer till låg klimatpåverkan och bra djuruppfödning. Vår klimatsmarta uppfödning producerar kött som både är det bästa klimatvalet jämfört med andra länder, och bidrar till fler miljömål.

Omställningen till förnybar energi pågår hela tiden; idag har många ladugårdar solceller på taket medan stallar värms upp av biogas från gödsel. Svenskt kött ger betydligt mindre utsläpp av växthusgaser än kött som produceras i andra delar av världen. Välmående djur som får bra foder är några av förklaringarna.

Men det finns fortfarande saker kvar att göra för att minska klimatutsläppen från köttproduktionen ytterligare. En sak du kan göra så länge är att välja svenskt kött istället för importerade produkter. Då minskar vi transporterna och klimatutsläppen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!