4. Mer resurssmart

När trycket på världens resurser ökar behöver köttproduktionen ske där den är hållbar. I Sverige har vi plats för fler djur. Vi har gott om betesmark, bra förutsättningar för foderproduktion och mycket vatten.

Det mesta djuren äter kommer från gräs och grödor i närområdet. Kor och grisar äter också restprodukter från livsmedelstillverkning och tar på så vis tillvara på matsvinn. För att minska transporter och utsläpp globalt är det viktigt att djuren får foder som produceras i Sverige.

Allt fler lantbrukare omvandlar gödsel till biogas. Det ger, förutom förnybar energi till fordon, minskat läckage av metan samt en näringsrik och luktfri restprodukt som är perfekt gödsel till grödorna. Djurens gödsel spelar en avgörande roll för att tillföra ny näring till jordarna på ett hållbart sätt. Utan gödsel från djuren går det inte att odla mat till människor lika hållbart.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!