​5. Ett djurskydd i världsklass

Visste du att Sverige har världens mest omfattande djurskyddslag? Det är något vi ska vara stolta över! Allting utgår ifrån att djuren ska ha möjlighet att bete sig så naturligt som möjligt. Det gäller både utomhus och inomhus.

Vad innebär det då konkret? Jo, exempelvis har vi lagkrav på att grisar ska kunna ha halm för att kunna böka runt, att alla kor och får går på bete och att våra djur har större ytor att röra sig på när de vistas inomhus och att slakt alltid sker med bedövning.

EU:s djurskyddslagstiftning ligger fortfarande efter den svenska. Länder utanför EU som exporterar kött till Sverige har i många fall inga djurskyddsregler alls. I Sverige har arbetet med att våra djur ska ha det bra har pågått länge, redan 1988 fick vi världens mest kraftfulla djurskyddslag.

» Här kan du läsa mer om Sveriges lagar kring djuromsorg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!