​6. Lägst antibiotikaanvändning

När man överanvänder antibiotika kan resistenta bakterier utvecklas. Resistens leder till att behandling med antibiotika inte fungerar. Det kan till exempel innebära att en sjukdom som lunginflammation blir dödlig.
Lär dig mer i Antibiotikaskolan

Smittskyddsarbete i Sverige är unikt. Idag har Sverige lägst användning av antibiotika i hela EU, något som inte bara är viktigt för djurens skull – det bidrar till en högre livsmedelssäkerhet. Världshälsoorganisationen menar att resistens mot antibiotika tillsammans med klimatfrågan är de två största hoten mot mänskligheten. Väljer du svenskt kött istället för importerat bidrar du till en lösning på dem båda.

I många av de länder som vi importerar kött ifrån ges djuren antibiotika i fodret för att de ska växa bättre. Det är strikt förbjudet i Sverige! Vi var först i världen med att förbjuda användning av antibiotika i foder, redan år 1986.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!