En lammbondes tankar om att äta djur

Adam Arnesson

av Adam Arnesson

För mig som ekologisk lammbonde står djurens välmående alltid i centrum. Från det att tackorna lammar, med många sömnlösa nätter – till det att jag kör lammen till det lokala slakteriet. Jag klappar dem, pratar med dem och ger dem namn. Många tycker att det är underligt; hur kan man gosa med ett djur man ska äta upp? Det är inte alls en underlig fråga. Faktum är att jag själv frågar mig samma fråga ofta och dagligen tänker på förhållandet mellan människor, djur och natur.

Många tycker att det är underligt; hur kan man gosa med ett djur man ska äta upp?

Jag har ingen bra förklaring till hur man kan äta upp en djurkompis. Däremot vet jag vet att så länge jag med gott samvete kan äta kött från djur jag själv fött upp och pratat med, är det okej. Jag har ju sett till att mina djur fått leva ett så naturligt, stressfritt och värdigt djurliv som bara är möjligt - och jag vet att jag inte skulle kunna ge dem namn om jag inte var stensäker på ovanstående.

Jag har ju sett till att mina djur fått leva ett så naturligt, stressfritt och värdigt djurliv som bara är möjligt.

Frågan om att äta kött är en fråga i sig. Nu fokuserar vi på att kött med bra kvalitet är gott och nyttigt, i lagom mängd. Genom att ge mina djur ett naturligt och stressfritt liv där de bara äter gräs, ger jag rättvisa åt detta fantastiska livsmedel. Varje gång jag äter kött från mina egna lamm infinner sig alltid en liten högtidskänsla. Ska vi då lägga till de ekosystemtjänster djuren skapar av att beta gräs och den biologiska mångfald som gynnas, är det faktiskt en ren vinst att äta det här köttet.

Glädjen i bondelivet bottnar för mig i att se glada djur varje dag.

Det är lätt att fastna i slentrianmässiga rutiner oavsett vad man jobbar med. På något vis tycker jag ändå att det är farligare om man gör det när man jobbar med levande varelser. Min värsta mardröm är att en dag vakna upp och finna mig i en situation där jag slentrianmässigt producerar djur, med rationalitet och ekonomi som största drivkraft. Glädjen i bondelivet bottnar för mig i att se glada djur varje dag – en glädje som smittar av sig på naturen runt gården och på alla de som äter kött från mina lamm.