Dags för omvänt prisuppror om matpriset?

Maria Forshufvud

av Maria Forshufvud

Det är fullständigt oacceptabelt med fusk i livsmedelsbranschen. Som konsument måste du kunna lita på den mat du köper.

Nu står det klart att skandalen med hästköttet är i lasagne mycket större än som tidigare varit känt. Att konsumenter får ett annat kött i maten än det som står på förpackningen är inget annat än fusk och lurendrejeri oavsett var i kedjan felet uppstått.
Men samtidigt visar det tyvärr än en gång hur viktigt det är med sund skepsis mot alltför låga priser på varor som normalt ska kosta mer.

Därför är det bra att Livsmedelsverket nu gör en större kontroll och DNA-testar en rad produkter. Och att flera frivilliga branschinitiativ tas för samverkan i kvalitetsfrågor.

Det som har hänt är återigen ett svek gentemot konsumenterna. Det är inte på något sätt försvarbart. Men samtidigt visar det tyvärr än en gång hur viktigt det är med sund skepsis mot alltför låga priser på varor som normalt ska kosta mer.

För 40 år sedan gjorde hemmafruarna i Skärholmen uppror mot höga matpriser. Det upproret har egentligen aldrig avstannat. Konsumenterna jagar extrapriser och PRO den billigaste matkassen. Men nu är det dags att vända på prisjakten. Vi måste vara beredda att betala för maten i allmänhet och köttet i synnerhet. Det går inte att föda upp djur på ett bra sätt till vilket lågt pris som helst. Det går inte att transportera, slakta, stycka, kontrollera och hålla hög livsmedelskvalitet till vilket lågt pris som helst.

Men nu är det dags att vända på prisjakten. Vi måste vara beredda att betala för maten i allmänhet och köttet i synnerhet.

Idag läggs cirka 12 procent av vår disponibla inkomst på mat, jämfört med 24 procent 1964. Det är dags för ett omvänt prisuppror.

Importen av kött ökar medan försäljningen av kött från djur uppfödda på svenska gårdar och slaktade på välkontrollerade svenska slakterier minskar. Varför? I allt väsentligt beror det på priset. Svenskt kött kostar mer. Men det finns skäl till det. Vi har en sträng djurskyddslagstiftning, vi har kontroller i hela kedjan för att vi ska ha goda, säkra och trygga livsmedel. Det finns så många skäl att medvetet välja svenskt kött.

Som konsument i butik - titta på förpackningarna, kolla ursprunget. Är förpackningen märkt med märket Svenskt kött kommer köttet från djur som är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige. Och produkten är tillverkad och packad i Sverige.

Som konsument i butik - titta på förpackningarna, kolla ursprunget. Är förpackningen märkt med märket Svenskt kött kommer köttet från djur som är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige.

Köp hellre lite mindre men bättre. Det har riktigt stor betydelse att du väljer medvetet, med omsorg nästa gång du handlar mat.

Detta debattinlägg är även publicerat på Newsmill