God djuromsorg hela vägen ger kött som smakar gott, även i hjärtat

Jenny-Ann Sundelöf

av Jenny-Ann Sundelöf

I gårdagens program av ”Djurskyddsinspektörerna” visades en av Länsstyrelsens kontroller på vårt slakteri i Hörby. Kontroller av utomstående är välkomna och viktiga. Dels ger det ett kvitto på att vi gör rätt och dels skapar det idéer om hur vi kan göra saker ännu bättre. Förutom Länsstyrelsen, som besöker oss regelbundet, har vi veterinärer från Livsmedelsverket på plats varje dag. Veterinärerna tittar på varje enskilt djur i stallet när det anlänt så att det är friskt och mår bra innan det får gå vidare till slakt.

För att djuren ska känna sig lugna och för att vi ska få ett bra flyt använder vi oss av djurens naturliga beteenden.

Alla slakterier måste ha en djuromsorgsansvarig som ser till att det finns tydliga rutiner för hur djuren ska hanteras. Detta för att säkerställa att de har det bra den korta tid de är hos oss. För att djuren ska känna sig lugna och för att vi ska få ett bra flyt använder vi oss av djurens naturliga beteenden. Det krävs att vi sätter oss in i hur djuren uppfattar sin omgivning. I programmet igår visades ett exempel där vi använder ett låtsasfår som lammen följer av lastbilen och in i boxen. Det är fantastiskt att se hur lätt och lugnt det går när vi använder lammens instinkt att följa efter flocken! Med jämna mellanrum tar vi också hjälp av utomstående experter för att lära oss mer om djurens beteenden.

Min erfarenhet är att det viktigaste av allt är att ha en kunnig, engagerad personal med djuröga...

Jag tycker det är viktigt att ta de tillfällen som ges för att visa och berätta om hur vi tar hand om djuren. Dom som besöker oss kan bilda sig en egen uppfattning om hur det går till på riktigt. Det har resulterat i att jag genom åren har guidat 1000-tals personer genom slakteriet.

Min erfarenhet är att det viktigaste av allt är att ha en kunnig, engagerad personal med djuröga samt att ständigt ifrågasätta om vi på något sätt kan göra någonting bättre.