Importen av kött är det största problemet

Maria Forshufvud

av Maria Forshufvud

Helena Jonsson, LRF och jag svarar med detta inlägg på kritiken mot den svenska köttkonsumtionen. Svenska bönder borde faktiskt föda upp fler djur än idag med tanke på att det skulle göra mindre klimatavtryck än mycket av importköttet. 

Den svenska köttkonsumtionen diskuteras i ett inlägg från Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen med flera på Brännpunkt den 11 februari. Vi menar också att det är viktigt att välja kött medvetet och den ökande importen av kött är negativ för klimatet. Det är också viktigt att skilja på konsumtion och produktion. Svenska bönder borde faktiskt föda upp fler djur än idag med tanke på att det skulle göra mindre klimatavtryck än mycket av importköttet. Vi värnar i allra högsta grad friska djur och förebyggande djurhälsovård och därmed en unikt låg antibiotikaförbrukning. Det stora problemet är det anonyma, importerade köttet. Vi välkomnar att artikelns undertecknare framhåller dessa viktiga klimat- och hälsoaspekter. 

Svenska bönder strävar sedan länge efter en alltmer hållbar produktion. Det kan handla om att lägga om till en effektivare gödselhantering, kartlägga sin energianvändning och kväveeffektivitet och att börja odla eget proteinfoder. Branscherna arbetar för att de kvarvarande sojainköpen under 2015 ska vara hållbarhetscertifierade och LRFs dotterbolag Svenskt sigill har tillsammans med KRAV tagit fram ett system och märkning för klimatcertifiering. De betande djuren är en del av ett hållbart jordbruk. De omvandlar näringen i gräs till kött och mjölk så att den blir tillgänglig för oss människor. Sverige har god tillgång till vatten och bra villkor för gräsproduktion. 

Den 40-procentiga ökning av köttkonsumtionen som skett sedan 1990 har uteslutande bestått av importerat kött. Vid en jämförelse bidrar exempelvis det brasilianska köttet med 30-40 procent mer utsläpp av växthusgaser jämfört med svenskt kött. Vi vet också att en majoritet av Sveriges konsumenter vill välja svenskt kött och LRF och Svenskt Kött har tillsammans med handeln tagit initiativ till en frivillig ursprungsmärkning av svenskt kött. 

Vi menar dock att brevskrivarna blandar ihop minskad köttkonsumtion med minskade utsläpp av klimatgaser. Att ersätta kött som har låga utsläpp med vegetabilier med högre utsläpp ger ingen klimatvinst. Sambanden är komplexa. Samtidigt är det tyvärr nödvändigt att understryka det självklara: det är inte främst antalet idisslande djur som orsakat klimathoten utan förbränningen av fossil energi.

När det gäller konsumtionen av kött är det ganska enkelt – hellre lite mindre men välj svenskt.

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF
Maria Forshufvud, vd, Svenskt Kött

Läs även replik från Marie Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen:Vädjan till företagare är helt missriktad