Konsumenter beredda betala för svenskt kött

Maria Forshufvud

av Maria Forshufvud

Vi vill veta varifrån köttet kommer. Nu mer än tidigare. Det framgår av Svenskt Kötts årliga undersökning om svenska folkets attityder till kött. För fjärde året i rad har vi genomfört dennatyp av undersökning*. De övergripande resultaten visar tydligt att de positiva attityderna till svenskt kött och svenska djuruppfödare stärks. Tre av fyra konsumenter är positiva till svenska djuruppfödare. Undersökningen visar också att kunskapen om de svenska reglerna för djurskydd ökar. Det är glädjande att allt fler förstår kopplingen mellan ett högre pris för svenskt kött och god djurhållning. 6 av 10 konsumenter instämmer i att svensk djuruppfödning är bättre för djuren än i övriga EU.

7 av 10 konsumenter är beredda att betala mer för en restriktiv användning av antibiotika i djurhållningen.

En fråga som var ny för i år är om konsumenterna är beredda att betala mer för en restriktiv användning av antibiotika i djurhållningen. 7 av 10 konsumenter är beredda att göra detta, vilket är bra då svenska djur har den lägsta antibiotikaförbrukningen i EU. Danmark har tre gånger mer och Tyskland 16 gånger mer antibiotikaförbrukning per kilo kött. 

8 av 10 är intresserade av en tydlig märkning.

Intresset för ursprungsmärkning är mycket starkt och 8 av 10 är intresserade av en tydlig märkning. Det är självklart positivt att tre av fyra känner igen märket Svenskt kött och vi är stolta över det då märket är ungt, knappt tre år gammalt. Men det finns mycket kvar att göra. Att endast 20 procent tycker det är enkelt att se råvarans ursprung i korven eller skinkan är ett riktigt underbetyg. 

70 procent av grisen utgör just råvara till charkuteriprodukter.

Som en följd av krisen för svenskt griskött har handelskedjor aviserat att man byter från importerad köttråvara till svensk i korvar och andra förädlade produkter. Det är en viktig åtgärd då 70 procent av grisen utgör just råvara till charkuteriprodukter. Balansen blir extremt skev om enbart de 30 procent helt kött som kotletter, filéer eller karréer efterfrågas. Råvarubytet skapar incitament för en tydligare märkning, använder man svenskt kött så vill företaget naturligtvis berätta det. Vi märker också att fler företag frågar efter märket och börjar använda det aktivt på förpackningarna. Under våren kommer Svenskt Kött att aktivera märket i butiksmiljö i samarbete med dagligvaruhandeln.

Under våren kommer Svenskt Kött att aktivera märket i butiksmiljö i samarbete med dagligvaruhandeln.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Svenskt kött har tydliga kriterier och står för att köttet kommer från djur som är födda och uppfödda, slaktade och styckade i Sverige. Produkten är också tillverkad och packad i Sverige. Sammanfattningsvis är det glädjande att allt fler blir medvetna om att det är skillnad på kött och kött. Vår utmaning är att tydliggöra råvarans ursprung i charkuterierna.

Detta debattinlägg är även publicerat i tidningen ICA Nyheter

*Det är fjärde året i rad som YouGov har ställt frågor om svenskarnas attityder till kött och charkuterier i allmänhet och det svenska köttet i synnerhet. Mätningen gjordes 14-16 februari och 1018 intervjuer gjordes med kvinnor och män i åldern 20-69.