Olagliga grisar i flertal EU-länder

Maria Forshufvud

av Maria Forshufvud

Fixerade suggor, kuperade svansar och trånga burar. Så har en stor del av grisarna i EU det, trots att det är olagligt från årsskiftet. Svenska bönder har däremot under många år fött upp grisar enligt svensk djurskyddslagstiftning är strängare än EUs nya villkor. Det har medfört ökade kostnader för svensk grisproduktion och gjort det svårare att konkurrera med importerat griskött.

Endast 17 av EUs 27 medlemsländer har genomfört det nya EU-direktiv för grisuppfödning som trädde i kraft vid årsskiftet. Det innebär att det varje timme kommer ut 40 000 illegalt uppfödda grisar på EU:s matmarknad, enligt NFU, Storbritanniens motsvarighet till Lantbrukarnas Riksförbund.

Enligt EU-kommissionen och NFU klarade i december endast 33 procent av de franska grisgårdarna att leva upp till EU-reglerna, 48 procent av de tyska och 57 procent av de irländska. Andra länder som haft svårt att hinna ställa om till årsskiftet är Belgien, Italien, Nederländerna och Spanien. Detta trots att man har haft 12 år på sig att lägga ställa om.

Totalt produceras 250 miljoner grisar per år i EU. Av dem kommer 2,5 miljoner, alltså 1 procent, från Sverige.

”I Sverige har vi till och med strängare regler än i EU. Vill man premiera det goda djurskyddet så rekommenderar jag att man köper svensk producerat kött” säger Sveriges landsbygdsminister Eskil Erlandsson i dagens nummer av Metro.

Bättre kan det inte sägas. Landsbygdsministern är tydligt och klar när han kommenterar EU:s nya djurskyddsdirektiv. Den som vill vara säker på att köpa griskött som producerats lagligt måste vara mycket uppmärksam i handeln. En stor del förädlat griskött, som t ex bacon, smörgåspålägg eller korv är importerat.

I Sverige har vi sedan maj 2011 en frivillig överenskommelse mellan handeln, den svenska köttbranschen och LRF om ursprungsmärkning av kött.

Ursprungsmärkningen är ett svar på konsumenternas efterfrågan om tydlig och enkel information om köttets ursprung. Svenskt kött-märket innebär att köttet kommer från djur som är födda, uppfödda, slaktade och styckade i Sverige. Produkten är också tillverkad och packad i Sverige.

En viktig del av Svenskt kött – märkningen är att tillverkaren måste följa svensk marknadsföringslag och att ursprungsmärkningen inte får vara vilseledande. Det innebär att märkningen är tydligare än svenska flaggan som brukas och missbrukas om vartannat när det gäller ursprungsmärkning.