Vad är köttkvalitet?

Adam Arnesson

av Adam Arnesson

Kvalitet är oftast något som är lätt att känna igen hos produkter. Men hur är det med kött egentligen? Precis som för alla andra produkter är det personen som köper produkten som bestämmer vad som är kvalitet, och därför skiljer sig givetvis den bilden åt från person till person.

Kvalitet är oftast något som är lätt att känna igen hos produkter. Men hur är det med kött egentligen?

Smaken bör vara den allra viktigaste faktorn, förutsatt att man inte enbart värderar kvalitet genom pris. Men hur ska man som kund i en mataffär kunna bedöma kvaliteten hos köttet? Det hjälpmedel man främst kan utnyttja är ögonen. En mörkröd lammkotlett med insprängt fett är garanterat saftigare och smakrikare än en blek lammkotlett som endast har en fettkappa längs kanten. Storleken spelar också roll (ja faktiskt). När det är mer ben än kött upplever man det gärna som litet tråkigt, även om smaken kan vara bra. Det ger helt enkelt en trist karaktär åt den lilla köttbiten och kan betyda att lammet, i det här fallet, slaktats onödigt tidigt.

När ögonen ändå riktas mot köttbiten kan man lyfta blicken något och ta en titt på förpackningens märkningar.

När ögonen ändå riktas mot köttbiten kan man lyfta blicken något och ta en titt på förpackningens märkningar. Svenskt och ekologiskt är bra ur ett etiskt miljö- och djurhälsoperspektiv – något som bör ingå i en mer abstrakt kvalitetsvärdering. Men faktum är att det också påverkar kvaliteten smakmässigt. Här talar jag mycket från mitt perspektiv som ekologisk lammbonde. Lamm som växer långsamt, får större utlopp för naturliga beteenden och i stort sett bara äter gräs, ger ett otroligt gott kött. Jag vill då påstå att KRAV-märket är en symbol för ren smakkvalitet lika mycket som för etiska värden.

Lamm som växer långsamt, får större utlopp för naturliga beteenden och i stort sett bara äter gräs, ger ett otroligt gott kött.

I slutänden handlar det om att vara informationssökande. För att veta vad köttkvalitet är och för att kunna göra en rimlig bedömning i mataffären krävs viss kunskap. Handeln och branschen har ett stort ansvar för att göra dessa val lättare – men ett stort ansvar ligger också på dig som betalar i matbutiken.