Vi äter inte 85 kilo kött

Maria Forshufvud

av Maria Forshufvud

Våra matvanor är något som engagerar, det är tydligt. Men i och med att de svenska konsumenterna är så engagerade är det också viktigt att inte vilseleda dem med felaktig och felanvänd statistik vilket vi tyvärr har sett flera exempel på de senaste dagarna.

Känns det rörigt? Jag har full förståelse för det. Det är därför det är så viktigt att hålla koll på vilken statistik som vi jämför och drar slutsatser av.

Innan man jämför konsumtionssiffror med hälsorekommendationer och drar stora slutsatser av detta så måste man veta vad siffrorna står för.

De 85 kilo kött som Jordbruksverket redovisar i sin rapport Hållbar köttkonsumtion är en produktionssiffra som inte alls anger vad vi äter. Siffran inkluderar dessutom 18 kilo fågelkött. 85 kilo är slaktvikten innan köttet styckas och görs benfritt.

Jordbruksverket redovisar även konsumtionen av benfritt rött kött, alltså den mängd som konsumenten verkligen äter. Det är 36 kilo per person och år innan det tillagas. Köttet tappar cirka 35 procent i vikt när det tillagas.

World Cancer Research Fund International (WCRF) är en organisation som arbetar med frågeställningen hur mat och livsstil kan påverka cancer. WCRFs råd är att intaget av tillagat rött kött ska begränsas till 500 gram (tillagad vikt) per vecka. Det rådet ges till individer, på befolkningsnivå är rekommendationen max 300 gram. Omräknat till en årskonsumtion blir det 26 eller 16 kilo rött kött om året. Den siffran kan jämföras med den svenska konsumtionsstatistiken, alltså den mängd kött som vi i verkligen äter, på 36 kilo som omräknat till tillagad vikt blir ca 23,4 kilo.

Detta innebär att medelsvensson inte har en överkonsumtion av kött. Men det är klart att några äter för mycket, liksom andra skulle behöva äta mer. En tredjedel av de unga kvinnorna i Sverige har idag järnbrist. De skulle behöva äta mer rött kött, leverpastej och blodpudding som är oslagbara livsmedel för att få upp järnvärdet.

Detta innebär att medelsvensson inte har en överkonsumtion av kött.

Känns det rörigt? Jag har full förståelse för det. Det är därför det är så viktigt att hålla koll på vilken statistik som vi jämför och drar slutsatser av. Läs gärna även Jordbruksverkets redogörelse för vad som ligger bakom siffrorna.

Lika väsentligt som att ha koll på hur mycket kött vi äter, lika viktigt är det att veta vilketkött vi äter. Att välja kött med omsorg är viktigt inte minst ur miljösynpunkt. Svenskt kött är ett klimatmässigt bra val som kommer från djur uppfödda enligt stark svensk djurskyddslagstiftning. Det bidrar till en levande landsbygd med både arbetstillfällen och öppna landskap. Valet bör vara enkelt. Att välja kött med omsorg innebär att välja svenskt kött.

Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött

Denna debattartikel är även publicerad påNewsmill