Antibiotikadagen – en dag värd egen uppmärksamhet

Idag, den 18 november, är det Europeiska antibiotikadagen. En fråga som verkligen är värd sin egen dag! Antibiotikan har räddat många liv, både hos djur och människor. Men läkemedlen fungerar inte om bakterierna blir motståndskraftiga, resistenta. Det är ett växande problem för hela världen.

För att uppmärksamma problemet kommer en rad aktiviteter pågå under antibiotikadagen runt om i hela EU. Huvudeventet äger rum i Stockholm på Europahuset. Där kommer forskare, beslutsfattare, läkare och branschföreträdare att samlas för att prata om hur vi mest effektivt kan bekämpa antibiotikaresistensen och finna nya lösningar. Om du inte kan vara på plats går det att titta på aktiviteterna kring antibiotikadagen live.

Sverige ligger i framkant

Den största orsaken till att bakterierna blir resistenta beror på överanvändning av antibiotika. Två tredjedelar av all antibiotika i världen ges till djur i jakten på billigt kött. I Sverige har vi arbetat länge med att minska användningen av antibiotika i djuruppfödningen. Idag är antibiotikaförbrukningen i Sverige den lägsta i EU. I Spanien används 20 gånger mer antibiotika inom djuruppfödning än Sverige och i Italien används 24 gånger mer. Något att tänka på när man talar om den lufttorkade skinkan från just Italien och Spanien. Kött och chark från dessa länder bör undvikas enligt WWFs köttguide.

Friska djur behöver ingen antibiotika

Genom en god djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har vi friska djur i Sverige. År 1986 var Sverige först i världen med att förbjuda användning av antibiotika i foder för att öka djurens tillväxt. Ett sådant förbud kom först år 2006 inom EU och saknas fortfarande utanför EU.

Vi har därför all anledning att vara stolta över det arbete som Sveriges bönder, veterinärer och forskare har gjort. Istället för att behandla djur med antibiotika, har man arbetat för att hålla djuren friska. Nu behöver de länder som fortfarande använder mycket antibiotika i djuruppfödningen öka takten i sitt arbete för bättre djurhälsa. Mår djuren bra behövs ingen antibiotika. För faktaresistens blir i det här fallet lika farligt som antibiotikaresistens.

Vill du lära dig mer om antibiotika i djuruppfödning?
» Besök gärna Antibiotikaskolan hos Svenskt Kött
» Här kan du läsa mer om Antibiotikadagen

Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden