Enklare att upphandla svenskt kött till skolan

Många kommuner vill köpa mer svenskt, närproducerat och ekologiskt. Miljöstyrningsrådet har nu gjort det enklare att kunna göra det.

Varje år görs offentliga livsmedelsupphandlingar för närmare nio miljarder kronor. Många kommuner vill köpa mer svenskt, närproducerat och ekologiskt. Nu har Miljöstyrningsrådet uppdaterat kriterierna för vilka krav som kan ställas, utan att man bryter mot lagen om offentlig upphandling.

Uppdaterade krav
Nyligen uppdaterade Miljöstyrningsrådet de krav som upphandlare kan använda sig av för att ta miljö- och djurskyddshänsyn. Det gäller de fem krav som är gemensamma för alla animaliska livsmedel: information om ursprung, salmonella, antibiotika, transport till slakt och slaktmetod.

Uppdateringen innebär främst förtydliganden, till exempel hur mätmetoder för salmonella ska ske vid import samt tydligare hänvisningar i verifikaten. För sammansatta produkter har gränsen för vad som omfattas av kraven sänkts från 20 till 10 procents köttinnehåll. När det gäller slaktmetod har förtydliganden lagts till om att djuret ska vara helt medvetslöst fram till att avblodnig sker.

Fler uppdateringar på gång
Under hösten/vintern 2013 pågår även en uppdatering av de produktspecifika kraven för animaliska livsmedel, det vill säga för nöt, gris, naturbeteskött, lamm, kyckling, mjölk och ägg. Dessa beräknas vara klara under januari 2014.

Enligt en undersökning ställdes djuskyddskrav i 55 procent av alla livsmedelsupphandlingar mellan juni 2010 och november 2011, medan miljökrav ställdes i 83 procent.

Miljöstyrningsrådet anser att man får ställa krav som går längre än EU:s minimikrav, vilket innebär att kommunerna kan köpa in mer småskaligt och lokalt producerad mat, utan att riskera överprövning.

Däremot får man inte kräva att leverantören följer svensk djurskyddslag utan man måste specifiera de djurskyddskrav som gäller enligt svensk lag. Man får heller inte kräva att produkten kommer från ett visst land eller region, orimligt korta leveranstider eller "färskhet".
Kriterierna för vilka krav som får ställas vid offentliga livsmedelsupphandlingar finns på rådets hemsida och är juridiskt granskade.

Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden