Förtroendet för svenskt kött ökar

Årets stora undersökning om svenska folkets attityder till kött har kommit. Resultatet visar på ett stärkt förtroende för svenskt kött och svensk djuruppfödning. De flesta vet också att svenska bönder använder mindre antibiotika i djuruppfödningen än djuruppfödare i andra länder.

Råvarornas ursprung blir allt viktigare för många konsumenter, 8 av 10 vill ha en tydlig märkning. 82 procent känner också igen märket Svenskt kött och det är en mycket stark siffra då märket fortfarande är ungt, knappt fyra år gammalt.

Förstår kopplingen mellan god djurhållning och högre pris

Resultaten visar tydligt att de redan positiva attityderna till svenskt kött och svenska djuruppfödare ytterligare stärkts. Tre av fyra konsumenter är positiva till svenska djuruppfödare och andelen som är mycket positiva ökar.

Undersökningen visar också att kunskapen om de svenska reglerna för djurskydd ökar.

- Det är glädjande att allt fler förstår kopplingen mellan ett högre pris för svenskt kött och god djurhållning, säger Maria Forshufvud, vd för Svenskt kött.

Det är också fler, mer än varannan, som enbart väljer svenskt kött när de köper kött, vilket också gett resultat i Jordbruksverkets årsstatistik över köttkonsumtion. Första gången på många år har svenskt kött ökat och importen har minskat.

Ökad medvetenhet om antibiotikaresistens

7 av 10 konsumenter är beredda att betala mer för en restriktiv användning av antibiotika i djurhållningen. Svenska djur har den lägsta antibiotikaförbrukningen inom EU. Danmark har tre gånger högre och Tyskland 16 gånger högre antibiotikaförbrukning per kilo kött.

Undersökning görs för femte året i rad


Det är femte året i rad som YouGov har ställt frågor om svenskarnas attityder till kött och charkuterier i allmänhet och det svenska köttet i synnerhet. Mätningen gjordes 13 - 15 februari och 1011 intervjuer gjordes med kvinnor och män i åldern 20-69.

Läs mer

Läs mer om undersökningen i pressmeddelandet

Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden