Fortsatt stark andel svenskt kött 2015

De preliminära beräkningarna av hur den svenska marknaden för kött utvecklades 2015 är klara hos Jordbruksverket. Statistiken visar en fortsatt stärkt andel svenskt kött av förbrukningen för gris-, nöt- medan andelen försvagats för lammkött. 

Under 2014 minskade importen av både gris- och nötkött för första gången på länge och under 2015 fortsätter trenden - andelen svenskt kött av förbrukningen fortsatte att öka en aning. 

Utvecklingen kan bland annat relateras till uppmärksamheten kring hög användning av antibiotika i många länder utanför Sverige och larm om antibiotikaresistenta bakterier, MRSA, i utländsk grisproduktion, skriver Jordbruksverket.

Minskad total förbrukning av griskött, oförändrat för lammkött och nötkött

Den totala förbrukningen av kött per person - alltså både svenskt och importerat kött - var i princip oförändrad 2015 jämfört med 2014. 

Förbrukningen av nötkött och lammkött per person var oförändrad 2015, medan den minskade för griskött med ett knappt kilo.

Trots att andelen svenskt kött av förbrukningen steg 2015, så ökade importen inom vissa sektorer. Importen av nötkött ökade åter efter att ha sjunkit 2014, men även exporten ökade kraftigt. Importen av griskött fortsatte att minska. 

Större fokus på hälsa och hållbarhet

Den ökade efterfrågan på svensk kött håller i sig, trots att skillnaden i producentpriser mellan Sverige och de flesta andra EU-länder är större än normalt. Kunder och konsumenter i Sverige är med andra ord lite mindre priskänsliga i sina köttinköp idag än historiskt sett. Faktorer som hållbarhet, hälsa och trygghet tycks ha fått ökat fokus, skriver Jordbruksverket.

Förbrukning kontra konsumtion

Förbrukning av kött innebär åtgången i slaktad vikt och ska inte ska likställas med konsumtionen av kött. Detta är en preliminär beräkning av utvecklingen. Kommande justeringar i handel och produktion kan ge svängningar både uppåt och nedåt med flera hekto. Svenskt kött kommer inom kort att publicera fullständig statistik för 2015 här på webbplatsen.

Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden