HKScans miljöpris

HK Scan har instiftat ett nytt miljöpris. Företaget kommer att belöna en duktig, miljömedveten leverantör av gris, nöt eller lamm som får Årets miljöpris.

Eftersom miljö omfattar många aspekter på en gård med djurproduktion kan priset också delas ut av olika anledningar.
- Vi vill lyfta goda exempel där våra leverantörer har gjort framsteg t ex inom energiförbrukning, minskat svinn, minskat övergödningen, ökat den biologisk mångfald eller något annat med anknytning till klimatfrågan i stort, säger Torbjörn Lithell, inköpsdirektör på HKScan Sweden.

Miljöarbetet på gårdarna är en viktig del i HKScans CR-arbete. CR är en förkortning av Corporate responsibility som på svenska betyder företagsansvar. CR-arbetet omfattar alla delar kring hållbarhet, djuromsorg, socialt och ekonomiskt ansvar och miljö.

Juryn kommer att bestå av Göran Holm som är VD för HKScan Scandinavia, Annelie Lundell, CR- och kvalitetsdirektör HKScan Sweden och Nina Ekelund från Hagainitiativet. Priserna kommer att delas ut vid en galakväll.

Sedan tidigare delar HKScan ut pris till Årets leverantör (gris, nöt och lamm) och Årets transportör.

Vill du nominera dig själv eller någon annan till miljöpriset?

Kontakta Elisabet Svensson

Nomineringarna för Årets leverantör och Årets transportör finns presenterade i HKScans tidning Agri.

Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden