Konsumenterna kan lita på det svenska köttet

Djurhållningen på svenska grisgårdar har kommit i fokus genom att SVT Rapport har publicerat bilder från Djurrättsalliansen, som säger sig ha filmat på 15 gårdar.

Jordbruksverket har kommenterat inslaget och framhåller att djurskyddet på svenska grisgårdar har förbättrats de senaste åren. De djurskyddsdeklarationer som infördes 2010 har bidragit till den positiva utvecklingen, skriver Jordbruksverket.

Branchorganisationen Svenskt Kött tar ändå bilderna som kommit fram på största allvar. Djur ska ha det bra och svensk lagstiftning ska alltid följas. Det finns inga undantag från det.

Konsumenterna kan lita på det svenska köttet som finns i butik. På varje slakteri finns Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer som kontrollerar alla djur. Inga sjuka eller skadade djur når alltså butikerna. Alla avvikelser som Livsmedelsverkets heltidsanställda veterinärer hittar följs upp och dokumenteras.

Tredje parts certifiering av grisgårdar

Det finns en grundcertifiering av Sveriges grisgårdar. Det är en tredje part i form av ackrediterade certifieringsföretag som ansvarar för att standarden följs. Detta sker bland annat genom löpande kontroller ute på gårdarna.

I Sverige är det länsstyrelserna som ansvarar för kontrollen av djurskyddslagarna.

Sedan 1 juni 2010 har vi djurskyddsdeklarationer i Sverige vilket är ytterligare ett sätt att stärka djurskyddet. Det innebär att det krävs att veterinärer ska fylla i djurskyddsdeklarationer i samband med så kallad villkorad läkemedelsanvändning.

Bloggande grisskötare

Under en period 2012 gästbloggade en grisskötare Thea Kristensson hos Svenskt Kött. Hon berättar om sitt jobb på en grisgård i Skåne, följ hennes vardag som grisskötare.

"Mitt liv som svenskt gris"

Den nystartade facebooksidan ”Mitt liv som svensk gris” har startats av Madde Granath, 23 och Elin Ringborg, 25 som båda jobbat som grisskötare i flera år på en gård i Västmanland. Sidan är helt öppen för alla att gilla och vem som helst kan också ställa frågor och dela med sig av bilder, filmklipp och inlägg på sidan. På mindre än ett dygn hade över 1500 personer gillat sidan.

– Vårt mål med sidan är att visa hur det verkligen går till. Vi vill inte att sidan skall ge en förskönande bild, vi vill visa både bra och dåliga sidor, säger Elin.

Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden