Kött - viktig del i en balanserad kost

Genom att äta allsidigt och varierat får du en bra balans i kosten. Kött ger dig många viktiga näringsämnen. Kött innehåller högvärdigt protein, järn, andra mineraler och vitaminer.

Välj kött med omsorg när du äter kött

Medvetenheten och intresset för vad vi äter ökar. Det är bra och vår uppfattning är enkel. Ät bra kött när du äter kött. Med bra kött menar vi svenskt kött och det finns goda skäl till det.

Du får mycket på köpet, när du köper svenskt kött. Till att börja med får du schysst producerad mat. Vårt lilla land har den mest omfattande djurskyddslagen i världen. Uppfödningen sker med respekt för djurens behov av naturligt beteende. Grisarna får ha knorren kvar. Korna får beta ute på sommaren. Det är många till synes självklara saker, som tillsammans skapar ett unikt lantbruk.

Kött är näringsrikt

Genom att äta kött får vi protein, fett, vitaminer, mineralämnen och spårämnen. Kött är en oöverträffad källa till järn. Men som med så mycket annan mat handlar det om balans och att ha en allsidig kost. Ät varierat med protein från flera olika källor som kött, fisk, kyckling. Glöm inte att äta mycket av de viktiga grönsakerna.

Köttkonsumtionen i Sverige

Den senaste svenska konsumtionsstatistiken från SCB och Jordbruksverket visar att vi i Sverige äter ca 65 kg kött från gris, nöt och lamm (inkl ben) per person och år. Det är en ökning med ca 10 kg per person sedan 1995 då vi åt 54,7 kg kött per person.

Statistiken beskriver inte exakt vad vi har ätit utan i stället den mängd livsmedel som finns tillgänglig för konsumtion. Siffrorna för färskt och fruset kött inkluderar dessutom ben vilket innebär att den verkliga mängden kött är lägre. I ett stort djur som till exempelvis en ko utgör ben ca 25% av vikten. Tillagningssvinn, det vill säga det som försvinner när vi skär, steker och kokar är heller inte borträknat. Resterna och det vi inte åt upp ska förstås också räknas bort.

500 gram tillagat kött väger ca 750 gram före tillagning (utan ben). Variationen är dock stor då mörningsteknik, typ av detalj och tillagningsmetod påverkar svinnet. Läs gärna mer om konsumtionsstatistik här

Hög livsmedelssäkerhet

Svenskt kött har en hög livsmedelssäkerhet. Vi är tillsammans med Norge och Finland bäst i världen på att motarbeta och förhindra salmonella. Svenskt kött är fritt från antibiotika, hormoner och dioxin och förekomsten av resistenta bakterier är mycket låg. Vi kan med fog säga att svenska djur är friskare än vad djuren är i många andra länder.

Fördelarna med att välja svenskt kött är många. En levande landsbygd, koll på uppfödningen, bevarande av våra öppna landskap och vackra hagmarker. Det är tack vare djurens betande som vi kan ha dessa gröna öppna ytor och hålla skogen borta.

Livsstilsråd för att förebygga cancer

Internationella experter på samband mellan kost och hälsa från World Cancer Research Fund (WCRF) har bedömt att 500 gram (tillagad vikt) rött kött* per vecka är en rimlig mängd med utgångspunkt från aktuella forskningsresultat.

De flesta av WCRF:s råd stämmer väl med de kostråd som Livsmedelsverket redan har för svenska levnadsförhållanden. Här skriver de om WCRF:s livsstilsråd för att förebygga cancer. Det handlar till exempel om att undvika att bli överviktig, begränsa konsumtionen av socker och fett, vara återhållsam med alkohol och äta en varierad kost med mycket frukt och grönsaker. Läs mer om kostråd för att förebygga cancer här


* I Sverige finns det inte någon enhetlig definition av uttrycket "rött kött". Indelningen i rött och vitt kött kommer från nordamerikansk terminologi. Rött kött avser då nöt, gris, lamm samt vilt. Kött från fågel räknas som vitt med undantag av struts, som är en fågel men vars kött räknas som rött.


Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden