Sverige använder minst antibiotika inom EU

Svensk djuruppfödning använder minst antibiotika inom EU. Det här är tredje året i rad som svenska djurbönder är bäst i klassen när det gäller att ha lägst antibiotikaanvändning i djurhållningen.

Ända sedan den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, började ta fram statistik över förbrukning av antibiotika så har Sverige varit det land inom EU vars animalieproduktion använder minst antibiotika.

– Friska djur behöver inte antibiotika. Svenska bönder har genom förebyggande djurhälsoarbete och långvarigt arbete med att bekämpa sjukdomar minskat behovet av att använda antibiotika, säger Svenskt kötts vd Maria Forshufvud

Enligt rapporten har Sverige den lägsta användningen av antibiotika inom EU. I Italien använder man 25  ggr mer än oss, i Tyskland 15 ggr mer och Danmark 3 ggr mer.

Läs mer


Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden