Livsmedelsverkets kostråd om kött

Livsmedelsverket går ut med råd om konsumtion av rött kött. Rådet är att inte äta mer än ett halvt kilo kött och charkuterier från nöt, gris, lamm och viltkött i veckan.

Kostråden från Livsmedelsverket följer de kostråd som andra nordiska länder också ger. Ett halvt kilo tillagat kött i veckan innebär ungefär 3 måltider och lite pålägg.

Livsmedelsverkets kostråd baseras bland annat på en vetenskaplig sammanställning av ett stort antal studier från World Cancer Research Fund (WCRF) som publicerades 2007. WCRF är en organisation som sammanställer forskningsresultat om hur mat kan påverka cancerrisken. Forskningen visar att personer som äter mer än cirka 500 gram rött kött och chark (tillagad vikt) i veckan löper ökad risk att drabbas av cancer i tjock- och ändtarmen. Läs hela pressmeddelandet från Livsmedelsverket här

Varierad kost och hälsosamt liv

Enligt den senaste tillgängliga mätningen från Livsmedelsverket,  ”Riksmaten 2010-2011” äter vi i genomsnitt i Sverige ungefär 600 g rött kött och charkuterier per vecka (tillagad vikt).  Cirka  450 g rött kött och ca 150 g charkuterier. Dock är variationen mycket stor, till exempel mellan kvinnor och män. Läs mer om Riksmaten här.

Viktig näringskälla

Kött bidrar med många näringsämnen och är en viktig järnkälla, speciellt för barn, unga och kvinnor i fertil ålder. Kött bidrar också med protein, men det är inte svårt att få tillräckligt med protein även med mindre kött.

Mot bakgrund av den kunskap som finns idag om samband mellan mat och cancer har WCRF sammanställt en lista med 10 råd för alla som vill anpassa sin livsstil, där de första tre råden är viktigast och de följande inte har någon rangordning:

  • Undvik övervikt
  • Håll dig fysiskt aktiv
  • Begränsa energirika livsmedel och drycker
  • Ät övervägande vegetabilisk föda
  • Begränsa intaget av rött och charkuterier
  • Begränsa intaget av alkohol
  • Begränsa saltintaget, och undvik mögliga spannmål och grönsaker
  • Försök att tillgodose näringsmässiga behov med enbart dieten
  • Amning: Mödrar uppmanas att amma
  • Canceröverlevnad: Följ rekommendationer för cancerprevention

Välj kött med omsorg

Livsmedelsverket är tydligt med att det är viktigt att välja kött med omsorg och lyfter fram värdena med att ha en djuruppfödning i Sverige. Verket pekar också på den unikt låga användning av antibiotika inom svensk djuruppfödning.

Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden