LRF:s förbundsordförande om bilder från grisgårdar

SVT Rapport visar bilder från Djurrättsalliansen, som säger sig ha filmat på svenska grisgårdar. LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson uttalar sig här om aktionen och bilderna.

-  Bilder på sjuka, skadade eller döda djur är alltid obehagliga att se, oavsett om du arbetar med djur eller inte. Sveriges grisföretagare jobbar hårt för att behålla och förbättra djurskyddet. Missförhållanden kan aldrig accepteras. Just därför ger de bilder som visades på tv inte en rättvisande bild av svensk grisproduktion. säger Helena Jonsson.

-  I Sverige får grisarna strö och större ytor att röra sig på än utomlands. I andra länder avsvansas vanligtvis grisarna för att undvika stressymptomet svansbitning som uppkommer i torftig stallmiljö. I Sverige får grisarna ha knorren kvar för att vi har en stallmiljö som inte ger den stressen, i de allra flesta fall, säger Helena Jonsson.

Stark djurskyddslagstiftning

- Sveriges grisföretagare arbetar hårt med djurvälfärd. För det första verkar vi under en stark djurskyddslagstiftning, som anses vara en av världens mest omfattande. Dessutom har vi en grundcertifiering av Sveriges grisgårdar. Den bygger på en branschgemensam överenskommelse som svensk slakterinäring tagit fram för att tydliggöra och dokumentera den svenska grisproduktionen, säger Helena Jonsson.

Certifieringen av gårdarna görs av ett oberoende certifieringsföretag som kontrollerar att den svenska standarden följs. Detta sker genom löpande kontroller ute på gårdarna. Från den 1 juni 2010 har vi även djurskyddsdeklarationer, som utförs av djurhälsoveterinären som vid sina regelbundna besök även kontrollerar viktiga delar i djuromsorgen och är ytterligare ett sätt att stärka djurskyddet för grisarna.

Djurskyddsdeklarationen sker regelbundet på gården och är ett kvitto för djurägarna att de har god djursomsorg.

Läs mer

Till SVT säger Länsveterinär Ann Jaconelli i Södermanland att det är viktigt att se till helheten på gården och veta om veterinär varit inkopplad.
Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden