Märket Svenskt kött har tydliga regler

Svenskt kött-märket har nu funnits i snart två år. Satsningen med ursprungsmärkning på kött inleddes med att många charkuteriförpackningar fick en tydlig svenskt kött-märkning. Nu syns märket alltmer också på kött-förpackningar med svenskt kött.

Det är en positiv utveckling och undersökningar visar att två av tre konsumenter känner igen märket*. Märkningen uppskattas av konsumenterna som vill veta varifrån köttet de köper kommer (7 av 10 enligt samma undersökning). Det är också bra att märket blir mer och mer synligt i storhushållssammanhang.

Den frivilliga urspruingsmärkningen Svenskt kött betyder att 100 procent av all köttråvara i produkten är från gris, nöt, häst, får eller lamm som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Produkten är också tillverkad och förpackad i Sverige.

Livsmedelscertifiering som villkor

Svenskt Kött får ofta frågor om hur vi kontrollerar att de som använder vårt märke verkligen följer de regler som vi har satt upp. Förtroendet för märket är viktigt och grundläggande. Handelns representanter är tydliga med att leverantörer av livsmedel ska vara certifierade. Därför kompletterade vi förra året Svenskt kött-märket med en regel om att företag som använder märket också ska vara anslutna till en livsmedels- eller butikscertifiering, lägst IP Livsmedelscertifiering.

Marknadsföringslagen är det som gäller

Ingen har väl kunnat undvika nyheten att importerad färdig lasagne har innehållit hästkött som inte har angetts i innehållsdeklarationen. Det är ett regelrätt fusk som uppdagats.

Svenskt kött-märket bygger på förtroende och har krav på redlig märkning. Ett av kriterierna uttrycker detta mycket tydligt: Märkningen får inte användas för att vilseleda konsumenterna och tillverkare som använder märket har att följa såväl marknadsföringslagen som gällande livsmedelslagstiftning.

Om det skulle gå fel…

Om felaktig märkning skulle inträffa måste kontakt omgående tas med Svenskt Kött. Vi har tagit fram en rapportmall för anmälan om avvikelse. Viktigast av allt är att snabbt kontakta oss när fel uppstått. Använd gärna den rapporteringsmall som finns på webbplatsen.

* Källa: Attityder till kött. Undersökningen är gjord av YouGov på uppdrag av Svenskt kött (feb.2012). Resultaten baseras på 1014 intervjuer från ett nationellt representativt urval bland män och kvinnor i ålder 20-69 år.
Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden