Restauranger har dålig koll på köttets ursprung

Problemkött som gris från Polen och nötkött från Holland serveras ofta på svenska lunchrestauranger. Men lunchgästerna får sällan veta vilket land köttet kommer från. Det visar Sveriges Konsumenters granskning med stickprov på 61 lunchrestauranger i Stockholm, Kalmar och Luleå.

Åtta av tio svenskar vill veta var köttet på restaurang kommer från. Men enligt lag behöver restauranger inte uppge var deras kött kommer från, till skillnad från matbutikerna.

Organisationen Sveriges Konsumenter gjorde stickprov på 61 restauranger i Stockholm, Kalmar och Luleå för att ta reda på vilken information kunden får om köttet och vilket kött som egentligen serveras på tallrikarna.

Ovanligt med information om köttet

Endast 9 av 61 restauranger i deras granskning upplyste gästerna om köttets ursprung på meny eller liknande. Det handlade oftast om när köttet var lokalproducerat, som kyckling från Öland eller gris från Luleå.

Espresso House, Max och 7-Eleven var de enda kedjor som informerar sina kunder om köttets ursprungsland på meny eller liknande. De var också de enda kedjor som enbart serverar svenskt kött och kyckling.

Låg kunskap hos serveringspersonal

Serveringspersonalen kunde sällan svara på frågan om vilket land köttet kommer från. Frågan passades ibland vidare till köks- eller restaurangchefen. På nästan hälften av restaurangerna kunde, eller ville, man inte svara eller gav ett otydligt svar. Det var inte ovanligt att frågan skapade obekväm eller dålig stämning, särskilt i Stockholm.

Vanligt med problemkött

Många fristående restauranger serverade svenskt kött, utan att informera sina kunder om det. Men det var även vanligt med problematiskt kött, som nötkött från Holland och Brasilien, griskött från Polen och Tyskland samt kyckling från Thailand och Danmark. Alla dessa sorters importerat kött får rött ljus i WWF:s köttguide på grund av miljöpåverkan, dåligt djurskydd och hög antibiotikaanvändning. Till exempel saknar Thailand djurskyddslagar och Danmark tillåter fixerade grisar som inte kan vända på sig.

Otydliga eller felaktiga svar från vissa kedjor

Huvudkontoren på Subway, Rasta och Pizza Hut skickade vaga svar som inte säger något om vilket land deras kött kommer från. Burger Kings svar i restaurangen skilde sig från svaren från huvudkontoret. McDonalds stack ut genom att kökschefen på vårt restaurangbesök svarade att allt kött är svenskt, medan uppgifterna från huvudkontoret visar att köttet är från flera olika länder.

De flesta partierna vill införa lag

Sveriges Konsumenter tycker att alla konsumenter har rätt att få veta vad de äter. Därför borde inte bara matbutiker behöva uppge varifrån kött- och mejeriprodukter kommer. Samma regler borde gälla för restauranger, färdigmat och matsalar inom vård, omsorg och skola.

När organisationen frågade riksdagspartierna om de ställer sig bakom ett sådant lagkrav svarade V, MP, S, L och SD ja. C och KD svarade ja med reservation. M är det enda parti som är emot ett lagkrav.

Läs hela rapporten här.  

Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden