Smaka Sverige - en ny kunskapsbank om mat och dryck

Vilka matprodukter är specifika för Sveriges olika regioner? Vilka är våra traditionella matråvaror? Jordbruksverket har lanserat en webbaserad kunskapsbank, Smaka Sverige, som har svaren.


– Kunskapsbanken är efterlängtad av dem som arbetar inom matsektorn och besöksnäringen. Den ska inspirera till att upptäcka vårt mat- och smakarv och att vilja utveckla unika regionala produkter. Med den här samlade kunskapen blir det enklare att komponera fler regionspecifika måltidsupplevelser och att arbeta systematiskt med produktutveckling, säger Anna Hegethorn, projektledare på Jordbruksverket.

Smaka Sverige inspirerar med filmer och smaktester

Webbplatsen Smaka Sverige innehåller:

  • Information om utvalda, regionspecifika matprodukter med potential att certifieras enligt Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller Skyddad geografisk beteckning (SGB)
  • Kortfilmer om produkternas potential och om mervärdet med skyddad ursprungsbeteckning
  • Handbok för producenter och regioner som vill arbeta med skyddad ursprungsbeteckning av unika produkter
  • Information om lantraser och traditionella grödor
  • Smaktester, beskrivningar och sortlistor
  • Handledning till egna smaktester för producenter och förädlare
  • Kunskapssammanställningar om bland annat gastronomi, mathistoria och besöksnäringsutveckling
  • Kontaktuppgifter till nätverk och organisationer som driver utveckling av regional mat
Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden