Svenskar vill ha svenskt kött i skolmaten

Svenska folket vill att barnen ska äta svenskt kött i skolan. En stor majoritet - 83 procent - tycker att det är viktigt att köttet vid skolluncherna är svenskt enligt en undersökning som branschorganisationen Svenskt kött låtit göra.

- Resultatet visar att det är viktigt att kommunerna ställer krav på svenskt kött i sin upphandling och glädjande nog ökar intresset hos kommunerna, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt kött.

Undersökningen gjordes av United Minds i mitten av juli och 1 185 personer intervjuades. Av de tillfrågade tyckte 45 procent att det är mycket viktigt att det serveras svenskt kött i skolorna, 38 procent att det var ganska viktigt. Endast 13 procent tyckte att det inte var särskilt viktigt och 3 procent att det inte var alls viktigt att eleverna för svenskt kött.

Läs mer i pressmeddelandet

 

 

Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden