Svenskt kött är hållbart

Köttskatt är inte en framkomlig väg för minskad köttkonsumtion. Det tycker inte ens Jordbruksverket. Däremot ska vi välja vårt kött med omsorg.

- Trubbiga verktyg som köttskatt, riskerar att slå undan det mest miljösmarta köttet. Det billiga importerade köttet riskerar att bli vinnare medan det svenska dyrare köttet förlorar, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött i en kommentar till medias rapportering om en eventuell köttskatt.

Svensk köttproduktion kan öka

Mer svenskt kött borde vara målet. I Sverige har vi förutsättningar att producera kött på ett klimatklokt sätt. Hela konsumtionsökningen under 2000-talet består av importerat kött medan den svenska produktionen har minskat. Svensk köttproduktion ligger bra till ur flera hållbarhetsperspektiv. 

- Sverige har god tillgång till vatten och bra villkor för gräsproduktion. Det ger förutsättningar att bedriva en långsiktigt hållbar köttproduktion. De svenska bönderna borde alltså producera en större andel, inte mindre, av köttet till jordens befolkning, menar Maria Forshufvud.  

Köttkonsumtionen kan minskas genom att vi i första hand slänger mindre mat. Jordbruksverket påpekar att konsumenter behöver kunskap, guidning och märkning.

Ursprungsmärkning god vägledning

- Vårt bidrag till konsumenters kunskap är vår frivilliga ursprungsmärkning Svenskt kött. Det är en garant för att djuren fötts under förhållanden som står sig starka i en internationell jämförelse, säger Maria Forshufvud.

Läs mer


Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden