Vill du veta mer om svensk grisuppfödning?

Vi har tagit fram en broschyr som på ett enkelt och kortfattat sätt berättar om svensk grisuppfödning och kvalitetssäkringen av den.

Broschyren är en sammanfattning och beskrivning av "Grundcertifiering Gris" - en certifiering av Sveriges grisgårdar som genomförs med en oberoende tredjepartskontroll. Den bygger på en branschgemensam överenskommelse som svensk slakterinäring tagit fram för att tydliggöra och dokumentera den svenska grisproduktionen, där certifieringen utgör ett minimikrav.

Certifieringen av gris är en viktig del i dokumentationen av Sveriges erkänt höga kvalitet på griskött, vår unika djuromsorg och höga krav på livsmedelssäkerhet - argument som anses vara de viktigaste till varför vi väljer svenskt kött.

- Certifieringen är viktig för förtroendet för svenskt griskött. Och vi vill bidra till ökad kunskap om hur svensk grisuppfödning går till. Därför har vi tagit fram denna broschyr. Målgrupperna är flera, dagligvaruhandelns inköpare, storhushåll och en intresserad allmänhet, säger Maria Forshufvud, vd på Svenskt Kött.

Nyfiken på mer information?

Ladda ner brochyren som PDF nedan

Beställ broschyren genom att kontakta oss på 08-787 55 10

Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden