Mer svenskt kött i skolan

Svenska folket vill att barnen ska äta svenskt kött i skolan. En stor majoritet - 83 procent - tycker att det är viktigt att köttet vid skolluncherna är svenskt enligt en undersökning som Svenskt Kött låtit göra.

- Resultatet visar att det är viktigt att kommunerna ställer krav på svenskt kött i sin upphandling och glädjande nog ökar intresset hos kommunerna, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött.

Undersökningen gjordes av United Minds i mitten av juli och 1 185 personer intervjuades. Av de tillfrågade tyckte 45 procent att det är mycket viktigt att det serveras svenskt kött i skolorna, 38 procent att det var ganska viktigt. Endast 13 procent tyckte att det inte var särskilt viktigt och 3 procent att det inte var alls viktigt att eleverna för svenskt kött.

Det råder delade meningar om skolmatens kvalité. Knappt hälften av svenska folket tycker den är bra och lika många tycker att den är dålig. Organisationen Skolmatens vänner har räknat ut att skolluncherna kostar 9.48 kr per måltid.

- Elevernas mat måste få kosta. Om maten som serveras inte är bra, kommer barnen att äta mindre och prestera sämre i skolan, menar Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött.

För att underlätta för Sveriges kommuner och landsting att upphandla svenskt kött har Svenskt Kött samlat in goda exempel och erfarenheter från alla Sveriges 25 landskap. I boken 25 goda exempel kan offentliga upphandlare få tips om olika vägar att säkerställa att det kött de köper in kommer från Sverige. Boken finns att beställa på Svenskt Kötts hemsida www.svensktkott.se där även alla 25 goda exempel finns publicerade.

Det finns ett ökande intresse från landets kommuner att upphandla svenskt kött. Vi hoppas att våra exempel kan ge inspiration till kommunernas kostchefer och upphandlingsansvariga, säger Maria Forshufvud.

Mer information

Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött, 072 - 741 64 90, maria.forshufvud@svensktkott.se

Svenskt Kött informerar om svenskt gris-, nöt- och lammkött och nyttan med svensk djuruppfödning. Märket "Svenskt kött" betyder att all köttråvara i produkten är från djur som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige. Märket står också för att djuren fötts upp i Sverige enligt svensk djurskyddslag som är världen mest omfattande.

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007