7 av 10 konsumenter väljer svenskt kött

Svenska folket föredrar att köpa kött som är producerat i Sverige. Det visar en undersökning som undersökningsföretaget YouGov har gjort på uppdrag av organisationen Svenskt Kött. Konsumenternas främsta argument för att välja svenskt kött är bra djuromsorg och att man vill stödja det svenska jordbruket. Men i framtiden kan det bli svårare för konsumenterna att hitta svenskt kött i butikerna då prispressen tvingar många bönder att lägga ner sin produktion.

Organisationen Svenskt Kött vill möta konsumenternas efterfrågan och samtidigt bidra till långsiktigt hållbara villkor för bönderna. Den med handeln överenskomna svenskmärkningen av charkprodukter är ett viktigt steg.


- Våra undersökningar visar att konsumenterna vill välja svenskt kött och det är vi naturligtvis mycket glada för. Men ännu mer positivt är att människor också är beredda att betala mer för svenskt kött. Det finns en medvetenhet om att kvalitet, djuromsorg och arbetstillfällen kostar, säger Maria Forshufvud, VD Svenskt Kött.


53 procent av svenskarna säger att de kan tänka sig att betala mer för svenskt kött. Samma undersökning åskådliggör att konsumenterna är villiga att betala mer för närproducerat kött som håller god kvalitet.


- Konsumenternas vilja att betala för inhemskt kött av god kvalitet skickar en tydlig signal till både handeln och producenterna: Kvalitet får kosta mer. Om handeln vill kunna erbjuda sina kunder svenskt kött måste bönderna samtidigt få rimligt betalt, säger Maria Forshufvud.


Mer information


Maria Forshufvud, vd, Svenskt Kött


072-741 64 90
maria.forshufvud@svensktkott.se

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007