Är du klimatsmart? Testa ett filéfritt år!

Svensk Köttinformation har utropat 2009 till filéfritt år. Vi vill sprida kunskap om att varje djur har så många fler styckningsdelar än filé. Till din hjälp har vi tagit fram tre interaktiva pussel med alla styckningsdelar för gris, nöt och lamm. Pussla på vår hemsida!

 Filé av gris och nöt står för en stor del av importen till Sverige. Samtidigt exporterar vi andra styckningsdelar. Det är klimatsmart att inom landet ta tillvara hela djuret. Samtidigt behöver många uppdatera kunskaperna om andra styckningsdelar.

 Många frågor om styckningsdelar

Det är många som ringer och skickar e-post till Svensk Köttinformation för att ställa frågor om styckningsdetaljer. De flesta vet var skinkan sitter på grisen, men det är knepigare att placera bringa eller karré på rätt plats.

 För att kunna ta tillvara alla styckningsdelar på djuret är det bra att ha kunskap om var på djuret varje del sitter. Hur muskeln har arbetat är väsentligt för hur köttet ska tillagas.

 Pussla dig till ny kunskap

Nu får du möjlighet att lära dig grisens, kossans och lammets alla styckningsdetaljer på ett både enkelt och lekfullt sätt. I en kyldisk hittar du djurens olika styckningsdelar. Ta tag i en pusselbit med muspekaren och släpp den i mallen av det aktuella djuret.

 Är det korrekt fastnar styckningsdelen. Är det fel åker pusselbiten tillbaka till kyldisken igen. När pusslet är lagt och alla styckningsdelarna sitter på rätt plats, talar djuret om det för dig.

 Så lagar du säsongsanpassat

Sedan slussas du vidare till en ny sida där du kan läsa mera om de aktuella styckningsdelarna och hur du tillagar dem på bästa sätt.

 - Vi följer upp vår filéfria satsning med en serie artiklar på hemsidan där vi presenterar styckningsdelar från gris, nöt och lamm. Du får tips om hur du lagar säsongsanpassade rätter av de olika delarna, säger Ella Nilsson, VD på Svensk Köttinformation.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007