Böndernas egna ord om svenskt kött - ny kampanj

Kött och köttkonsumtion har varit ett hett samtalsämne under hösten och vintern. Sveriges köttbönder är de verkliga experterna när det gäller uppfödning och djuromsorg. Branschorganisationen Svenskt kött väljer därför att låta bönderna komma till tals om sin dagliga verksamhet.

Kampanjen kommer att synas i mat- och livsstilsmagasin, på svensktkött.se och i sociala medier under januari till mars.

- I en hållbar svensk matproduktion är kött och djurhållning ett självklart inslag och därför vill vi lyfta fram personerna bakom maten. Den svenska köttbondens expertis är värd att vårda och det kan vi alla göra genom att välja svenskt kött i butiken, säger Elisabet Qvarford, tf vd på Svenskt kött.

Bönderna i kampanjen är kända från Poons köttskola - en resa bland svenska gårdar. På initiativ av Svenskt kött reste kocktalangen Filip Poon i höstas runt bland gårdar i Sverige för att lära sig mer om djuruppfödning. Filip, som aldrig tidigare varit på en bondgård, lärde sig vilken skillnad det kan vara på kött och kött. Nu står några av dessa bönder i centrum och syftet är att förmedla deras kunskap och vardag som ligger bakom märkningen Svenskt kött.

Bönderna som medverkar i kampanjen:

Jeanette Elander, Äs gård utanför Västerås
– I Sverige får grisarna strö att böka runt i. Vi använder dessutom minst antibiotika i EU, det är bra både för grisarna och vår hälsa. Svensk djuromsorg håller kort sagt världsklass. Läs mer om Jeanette och hennes grisar här

Elof Nilsson, Nors gård på Gotland
– Visste du att svenska kor betar ute under sommaren? På så sätt hjälper de till att hålla landskapen vackra och öppna. Det är bra för blommor, fåglar och insekter. Att svensk djuromsorg dessutom håller världsklass är både tryggt och viktigt. Tack för att du väljer svenskt kött. Läs mer om Elof och hans gård här

Magnus Jönsson, Hörby Östra Sallerup i Skåne
– I Sverige är får och lamm ute på bete så länge gräset växer. På så sätt hjälper de till att hålla landskapen vackra och öppna. Och det gör i sin tur att blommor, fåglar och insekter kan leva gott. Tack för att du väljer svenskt kött. Läs mer om Magnus och hans lamm här

Mer information

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007