Medvetna ungdomar lagar gärna näringsrik mat

Kött står på bordet 4-5 gånger i veckan hos en genomsnittlig ungdom. Killar äter oftare kött än tjejer. 38 procent av killarna äter kött minst 6 gånger per vecka mot 28 procent av tjejerna. Detta stämmer väl med de nordiska kostrekommendationerna, som är en portion kött per dag.

Ungdomars dåliga matvanor är en myt, liksom föreställningen att svenska ungdomar har dålig kunskap om matlagning. En undersökning som Svensk Köttinformation låtit göra visar att svenska ungdomar gärna lagar mat. Fyra av tio ungdomar mellan 15 och 25 år lagar mat varje dag.

Svenska ungdomar har ett gott självförtroende i köket, är sunda, vetgiriga och kvalitetsmedvetna. 74 procent tycker att de är bra på att laga mat. 16 procent anser att de är mycket bra.

Åtta av tio lagar mat tre dagar i veckan

Åtta av tio ungdomar som flyttat hemifrån lagar mat minst tre dagar per vecka. Av de ungdomar som bor kvar hemma lagar var tredje mat till sig och familjen någon gång varje vecka.

Hela 80 procent är intresserade av matlagning och så många som 25 procent anser sig vara mycket intresserade. I storstaden är intresset för mat som störst. Där säger 30 procent att de är intresserade av matlagning.

Däremot är man misstänksam mot tillverkare av mat. Ungdomarna anser att livsmedelsindustrin luras och vill få oss att äta fel saker, eftersom man upplever att industrins syfte endast är att tjäna pengar.

Planering och inköp

Endast 30 procent av dem som flyttat hemifrån planerar några dagar i förväg vad de ska äta. För hur ska man kunna veta vad man är sugen på i morgon?

Ungdomar som tränar planerar dock sina måltider i större utsträckning. 38 procent av dem som tränar minst 3 gånger i veckan planerar flera dagar i förväg. Av dem som tränar mera sällan planerar bara var fjärde matinköpen i förväg.

Kommer man dock bara iväg till butiken handlar 76 procent gärna mat för flera dagar åt gången. Inköpslista är inte särskilt populärt. 53 procent bestämmer sig först i affären för vad de ska köpa.

Källa

Undersökning av United Minds genomförd hösten 2008 genom en onlinepanel. Totalt intervjuades 1000 personer mellan 15-25 år.

Bakgrund

Hösten 2008 genomförde United Minds på uppdrag av Svensk Köttinformation en undersökning om svenska ungdomars inställning till kött, måltider och matlagning. Uppdraget var att ta reda på hur väl medias bild av svenska ungdomar stämmer med vekligheten.

De mediamyter som undersöktes var

 • "Ungdomar kan eller vill inte laga mat"
 • "Ungdomar har dåliga kunskaper om råvaror och näring"
 • "Var och varannan ungdom är vegetarian"

Svaren från ungdomarna kunde slå hål på samtliga myter.

  Svenska ungdomar

  • lagar gärna mat, i genomsnitt minst tre gånger per vecka
  • har gott självförtroende i köket och är medvetna om näringsvärdet i mat
  • äter kött 4-5 gånger per vecka

   

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007