"Släng mindre kött!"

”Släng mindre kött.” Det är dags att trumma in ett nytt mantra i våra medvetanden. Allt för att påverka klimatet i rätt riktning.

"Ät mindre kött" har trummats in som ett mantra i våra medvetanden under klimatdebatten. Samtidigt produceras mängder med mat som kastas bort i butiken eller i hushållet. Det säger sig självt att mat som slängs bort blir en onödig klimatbov.

 

Enligt nyhetsbyrån TT motsvarar det som kastas bort inom handeln slaktvikten för 100 000 grisar eller 30 000 kor. Nio miljoner kilo kött produceras "i onödan". Är det då inte vettigt att tänka sig att vi använder det vi producerar och kastar bort mindre?

 

-Släng mindre kött, helt enkelt, säger Ella Nilsson, vd Svensk Köttinformation.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007