Ny undervisningsfilm med Tina Nordström

Svensk Köttinformation vill med sin nya film inspirera i köket. För dig som inte är någon van matlagare visar Tina på ett lättsamt sätt grunderna i att steka, grilla och koka svenskt kött.

Svensk Köttinformation har tagit fram en ny undervisningsfilm i samarbete med Tina Nordström, ambassadör för svenskt kött. Filmen ger skolelever både kunskap och inspiration som de senare kan bygga vidare på. 

Stöd till lärare

I dag är hem- och konsumentkunskap ett ämne där resurserna ständigt minskar. På många håll finns varken tid eller medel att lära ut enkel baskunskap till eleverna. Knappa resurser kan bidra till att de inte får lära sig grundmetoderna i att tillaga kött i skolan.

Svensk Köttinformation vill ge hem- och konsumentkunskapslärarna stöd i deras viktiga arbete med att lära ut matlagningskunskaper till våra ungdomar. På lång sikt är det en folkhälsofråga.

Folkhälsofråga

Den enda bristsjukdom som fortfarande finns i Sverige är järnbrist. Det är viktigt för ungdomar, som ska ta in kunskap och som växer mycket, att de får i sig tillräckligt med järn. Kött är en utmärkt järnkälla och innehåller även andra viktiga näringsämnen.

Att lära sig laga kött är viktigt, inte bara ur näringssynpunkt. Mycket av vår kulturhistoria hänger ihop med kunskaperna om att vi tillvaratar de råvaror som produceras i Sverige och på vilket sätt.

Det är viktigt att välja svenskt kött eftersom det är säkert ur konsumentsynpunkt och dessutom "kortrest", som Tina Nordström säger.

Välj svenskt kött därför att:

  • Svenska djur har det bra.
  • Svenskt kött genomgår sträng kontroll "från hage till mage".
  • Svenskt kött är fritt från salmonella, tillväxthormoner och multiresistenta bakterier.
  • Det är klimatsmart att välja kött som producerats i vårt land.

Presentation på skolforum 

Filmen presenteras den 27 oktober i Utbudets monter C10:53 på Skolforum, Stockholmsmässan, Älvsjö.

Tina Nordström finns på plats kl12.00 och kl13.00.

De 100 första besökarna får filmen och dessutom smakprov på Tinas läckra tacopaj.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007