Ny VD för Svenskt Kött AB

Maria Forshufvud har utsetts till ny VD för branschorganisationen Svenskt Kött den första oktober. Hon efterträder Ella Nilsson, som går i pension efter tio år som VD för Svensk Köttinformation.

  I månadsskiftet september/oktober ombildas också Svensk Köttinformation AB och byter namn till det korta och enkla Svenskt Kött AB.

 - Det är ett utmanande och spännande uppdrag. Jag brinner verkligen för svenskt kött och ser fram  emot att arbeta med att få konsumenter i Sverige att välja svenskt kött. Det svenska köttets mervärden, bra svensk köttkvalitet och vikten av att ha en god djuromsorg i Sverige ska vi göra än tydligare och aktivt kommunicera, säger Maria Forshufvud.

 - Situationen med en vikande svensk djuruppfödning och minskande volymer är allvarlig. Här har Svenskt Kött ett tydligt uppdrag att proaktivt kommunicera och utbilda och på så sätt medverka till att svenskt kött, både volym- och värdemässigt utvecklas på bästa sätt. Viktiga målgrupper finns inom handeln, restaurangnäringen och storhushållsverksamheten.

 Maria Forshufvud är agronom och har under 15 år arbetat inom den svenska köttbranschen som kommunikatör och informationschef. Närmast kommer hon från egen konsultverksamhet.

 Ny ägarstruktur

Svenskt Kött AB får ny ägarstruktur och budgeten tredubblas då LRF går in i bolaget som ny aktör med en ägarandel på 27 procent. Övriga ägare är Scan, KLS Ugglarp, Köttbranschens Riksförbund samt intresseorganisationerna för gris-, nöt- och lammkött.

 Samlande organisation

- Den svenska köttbranschen behöver en samlande organisation som aktivt kommunicerar och skapar intresse för svenskt kött. Svenskt Kött ska vara spindeln i nätet där kunskap och kompetens om svenskt kött samlas för faktabaserad kommunikation med marknadens olika aktörer, säger Magnus Lagergren, ordförande för Svenskt Kött AB.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007