Rekordstort stöd för svenskt kött

I svallvågorna efter hästköttsfusket finns en vinnare och det är svenskt kött. Svenska folket är berett att betala mer för svenskt kött och konsumenterna förstår också varför svenskt kött kostar mer än importerat, enligt en undersökning som YouGov har gjort på uppdrag av Svenskt Kött.

För tredje året i rad har branschorganisationen Svenskt Kött via analysinstitutet YouGov* ställt frågor om svenskarnas attityder till kött och charkuterier i allmänhet och svenskt kött i synnerhet. Mätningen gjordes 15-17 februari, en vecka efter att hästköttsskandalen hade briserat.

Över hälften, 51 procent, av de svenska konsumenterna förstår varför svenskt kött ska kosta mer. Det är en ökning med åtta procentenheter jämfört med året innan. Drygt 6 av 10 är beredda att betala mer för svenskt kött än utländskt. Det är en stigande trend från 2011 från 53 procent till 62 procent.

- Det är glädjande att se att allt fler förstår kopplingen mellan ett högre pris för svenskt kött och god djurhållning. Generellt visar undersökningen att svenskt kött har ett mycket starkt förtroende hos konsumenterna, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött i en kommentar.

7 av 10 tittar alltid efter ursprungsland när de köper kött vilket är en ihållande trend och fler tycker att svenskt kött håller högre kvalitet än utländskt, stigande trend sedan 2011 från 41 procent till 46.

- Det finns en tilltro till den svenska produktionen. Sverige har ett starkt djurskydd och bra djuruppfödning säger Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött. Den frivilliga ursprungsmärkningen Svenskt kött är helt klart efterfrågat av konsumenterna och har en viktig funktion att fylla. Vi märker också att fler företag idag frågar efter märket och använder det aktivt på förpackningarna.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Svenskt kött har tydliga kriterier och står för att köttet kommer från djur som är födda och uppfödda, slaktade och styckade i Sverige. Produkten är också tillverkad och packad i Sverige.

Mer information

Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött, 072 - 741 64 90

Läs också


*Undersökningen har genomförts av analysinstitutet YouGov. Under perioden 15-17 februari 2013 har sammanlagt 1016 CAWI-intervjuer genomförts med kvinnor och män i åldern 20-69.

Svenskt Kött informerar om svenskt gris-, nöt- och lammkött och nyttan med svensk djuruppfödning. Märket "Svenskt kött" betyder att all köttråvara i produkten är från djur som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige. Märket står också för att djuren fötts upp i Sverige enligt svensk djurskyddslag som är världens mest omfattande.


2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007