Skaffa dig järnkoll

Var tredje kvinna i Sverige har järnbrist då och då. Inget livsmedel överträffar kött som järnkälla. Samtidigt kommer nu färska siffror från Naturvårdsverket som redovisar att 69 procent av kvinnorna kan tänka sig att äta mindre kött i syfte att bromsa klimatförändringen. Hälften har redan dragit ner.

 

I dagens Sverige är de flesta bristsjukdomar utrotade tack vare att alla som vill äta en näringsrik kost har möjlighet att göra det. Det finns bara ett undantag - järnbrist. Var tredje kvinna i Sverige från tonåren till 50-årsåldern har järnbrist i perioder, oftast utan att veta om det.

 

I Naturvårdsverkets undersökning uppger nästan hälften av kvinnorna, 47 procent, att de redan dragit ner på sin köttkonsumtion för klimatets skull. Bland männen är motsvarande siffra 40 procent.

 

Kött, lever, leverpastej och blodpudding innehåller järn som kroppen lätt tar upp, så kallat hemjärn. Upptaget av hemjärn är högt och påverkas inte mycket av andra livsmedel.

Den andra formen av järn, icke-hemjärn, finns i frukt, grönsaker och spannmålsprodukter. Denna form är svårare för kroppen att nyttja och är mer beroende av hur maten är sammansatt.

 

Vi har olika behov av järn beroende på kön, ålder och en rad andra faktorer. Unga personer (inte bara kvinnor) som idrottar mycket behöver mycket järn. Gravida och ammande kvinnor har ofta järnbrist, liksom äldre.

 

Det är inte så bra att just den grupp som i stor utsträckning har järnbrist drar ner på köttkonsumtionen och riskerar sin hälsa till förmån för klimatet. Dagens köttkonsumtion motsvarar kostrekommendationerna.

 

Den grupp som inte har järnbrist i samma utsträckning, vuxna män, har heller inte samma önskan som kvinnorna att bidra till minskad klimatpåverkan genom att minska sitt köttätande.

 

Vi kan dock lugna både män och kvinnor. Det finns sätt att verka för en hållbar konsumtion av kött. Välj så närproducerat kött som möjligt. Importerat kött har rest många mil

Väljer du svenskt kött bidrar du inte bara till att hålla landskapet öppet utan även till minskade transportutsläpp.

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007