Svenskarna vill veta varifrån köttet i korven kommer

En ny undersökning visar att det svenska folket vill veta var köttet i charkuteriprodukterna de köper kommer ifrån.

87% av befolkningen tycker att ursprunget på köttet är en mycket viktig faktor vid valet av kött och 70% av svenskarna som köper gris- nöt- och lammkött väljer helst svenskt kött.

Vad är det för kött i den vanliga varmkorven? Det finns inga krav idag på att ange var köttråvaran i charkprodukterna kommer ifrån, tvärtemot konsumenternas intresse. Nästan 4 av 5 (77%) svenskar tycker att ursprunget på köttet i en charkuteriprodukt skall framgå på förpackningen genom ett märke.

Nu vill organisationen Svenskt Kött lära svenskarna mer om vad som är så bra med det svenska köttet. Målet är att få svenska folket att bli säkrare på att de gjort ett bra val baserat på kunskap.

Ett steg är att få en tydligare märkning på charkvaror, ett annat är att informera om vad det svenska köttet har för mervärden.

Stor utmaning

Organisationen Svenskt Kött har en stor och viktig utmaning i att sprida information om skillnaderna mellan svenskt och importerat kött.

Sveriges djurskyddslagstiftning, som är den enskilt största skillnaden, baseras på respekt för djurens behov av naturligt beteende. Svenska djur är friskare än vad djuren är i många andra länder, de får strö och de får ha hela svansen och knorren kvar. Svenskt kött är även fritt från hormoner och antibiotika.

- Svenskt Kötts stora utmaning just nu är att få konsumenterna att bli medvetna om vad de betalar för. Egentligen är det ganska enkelt - köper du svenskt kött får du mer, köttet har ett värde i form av omsorg om djuren. Dessutom är det gott och säkert, säger Maria Forshufvud, VD för Svenskt Kött.

Ny branschöverenskommelse kring märke

Som ett svar på detta har branschen har precis i dagarna enats om en tydlig svenskmärkning. Tillsammans med Axfood, Bergendahls, ICA, KF och LRF kommer Svenskt Kött att införa denna märkning på alla svenska charkuterivaror så snart som möjligt.

Kontakt

Maria Forshufvud, VD Svenskt Kött, 08-787 55 14, maria.forshufvud@svensktkott.se

Mer information

 

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007